Bases legals sorteig Instagram

Bases legals sorteig Instagram 2017-05-07T17:09:51+00:00

BASES LEGALS

 1. Companyia organitzadora

 

L’associació Festa, Gastronomia i Cultura, amb domicili al Carrer Molí Vell, 11. 25310 Agramunt, amb NIF: 25732736-G, organitza un sorteig anomenat “Kit DVins” en motiu del Dia de la Mare.

 

 1.  Desvinculació respecte a Instagram

Instagram no patrocina, avala ni administra de cap manera aquest sorteig i tampoc està associat a ell.

 

 1.  Objecte i mecànica de sorteig

Per a participar en aquesta promoció és obligatori ser seguidor del perfil d’Instagram @dvinsagramunt. La mecànica del sorteig consisteix en seguir el perfil d’Instagram de @dvinsagramunt i clicar “Like” a la publicació on s’anuncia el sorteig. Queden excloses les participacions inadequades. El premi consistirà en el sorteig de tres lots “Kit DVins”, on cada un inclourà una samarreta DVins, una bossa de cotó estampada amb el logotip, cinc tíquets degustació, una copa de vidre serigrafiada i un porta copes. L’elecció dels lots que es sortejaran com a premis van càrrec de l’associació. En cas que ell guanyador/a de cada lot no reculli el premi a la V Mostra de Vins i Caves de proximitat, se li atorgarà la pèrdua d’aquest.

 

 1. Duració i àmbit

La data d’inici del sorteig serà el 05/05/2017 i finalitzarà el 07/05/2017 a les 23:00, hora en que es realitzarà el sorteig.

 

 1. Requisits per a participar
 1. Podran participar en aquest sorteig totes les persones físiques que comptin amb un perfil d’usuari real a Instagram, siguin majors de 18 anys i resideixin a Catalunya.
 2. És obligatori ser membre de la comunitat d’Instagram de @dvinsagramunt.
 3. Indica’ns que estàs d’acord amb la participació al sorteig clicant “Like”.
 4. No podran participar: s’exclou membres de l’associació, perfils fraudulents i menors d’edat.
 5. Si les participacions no compleixen amb els requisits mencionats en la mecànica del sorteig seran excloses d’immediat.
 6. Espera a ser escollit guanyador/a!

 

 1. Selecció del guanyador

L’elecció del guanyador i la gestió del concurs es durà a terme mitjançant la pàgina randorium.com  Així mateix, es comunicarà el nom dels guanyadors/es a les xarxes oficials de DVins. L’associació lliurarà directament el premi als guanyadors/es el 27/05/2017 a la V Mostra de Vins i Caves de proximitat. Caldrà adreçar-se al punt de venda de tiquets i identificar-se amb el DNI per a recollir el “Kit DVins”. En cas de que el guanyador/a no pugui recollir-ho presencialment, ho podrà fer una altra persona presentant una fotocòpia del DNI corresponent.

 

 1. Reserves i limitacions

S’entendrà, a títol enunciatiu però no limitatiu, que es produeix frau quan es detecta el suposat ús d’aplicacions independents a la plataforma, la realització d’un abús de consultes al servidor i tots aquells comportaments que puguin resultar aparentment abusius i/o mal intencionats.

La constatació de qualsevol d’aquestes circumstàncies durant el sorteig suposarà la desqualificació automàtica del concurs així com la pèrdua del premi si se li hagués atorgat.

L’associació Festa, Gastronomia i Cultura queda eximida de qualsevol responsabilitat en el supòsit d’existir algun error en les dades facilitades pels propis agraciats que impedís la seva identificació.

Igualment no es responsabilitza de les possibles pèrdues, deterioracions, robatoris o qualsevol altra circumstància imputable que puguin afectar al lliurament dels premis.

L’associació es reserva el dret d’emprendre accions judicials contra aquelles persones que realitzin qualsevol tipus d’acte susceptible de ser considerat manipulació o falsificació del sorteig. L’associació exclou qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure’s a la falta temporal de disponibilitat o de continuïtat del funcionament dels serveis mitjançant els quals es participa en el sorteig, a la defraudació de la utilitat que els usuaris haguessin pogut atribuïr als mateixos, i en particular, encara que no de manera exclusiva, a les falles en accés a les diferents pàgines i enviaments de respostes de participació a través d’Internet.

L’associació es reserva el dret a efectuar canvis que redundin en la bona fi del concurs quan concorri causa justa o motius de força major que impedeixin portar-la a terme en la forma en què recullen les presents bases. L’associació es reserva el dret a ajornar o ampliar el període del sorteig, així com la facultat d’interpretar les presents bases legals.

Així mateix, l’associació organitzadora quedarà exempta de tota responsabilitat si concorregués algun dels casos assenyalats, així com de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis que poguessin ocasionar-se durant el gaudi del premi.

 1. Protecció de dades

L’associació garanteix el compliment íntegre de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) en el tractament de les dades personals recollides en el present sorteig, especialment pel que fa a l’atenció de l’exercici i els drets d’informació, accés, rectificació, oposició i cancel·lació de dades personals dels concursants.

 

 1. Acceptació de las bases

La simple participació en el concurs implica l’acceptació de les presents bases, per la qual cosa la manifestació en el sentit de no acceptació de la totalitat o part de les mateixes implicarà l’exclusió del participant i com a conseqüència d’això, l’associació quedarà alliberada del compliment de l’obligació concreta amb dit participant.

Translate »